Högnivåmöte om forbindelsen Oslo-Göteborg

Högnivåmöte om forbindelsen Oslo-Göteborg

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen till riksdagen för bättre förbindelser med Norge Axel Josefson (M), kommunstyrelsen ordförande i Göteborg och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden, besöker i morgon torsdag 28 oktober...
Railway: Gothenburg-Oslo

Railway: Gothenburg-Oslo

The current railway stretch between Oslo and Gothenburg lies along the ScandMed TEN-T corridor, and has been identified by the EU as a bottleneck to accessibility in the whole corridor. Travel times for train passengers on this route far surpasses that of road...