Mulighetsstudie skisserer veien videre for jernbanen Oslo-Gøteborg

av 6 okt - 2023Nyheter

– men de internasjonale fordelene uteblir fra studien

«Det er på tide å løfte saken om den lenge underprioriterte jernbanestrekningen Oslo-Göteborg der den hører hjemme: som en sentral internasjonal sak av betydning og en unik mulighet når det gjelder reduksjon av karbonutslipp og grønn vekst, sier direktør i STRING, Thomas Becker .»

Den etterlengtede mulighetsstudien utført av det svenske Trafikverket og norske Jernbanedirektoratet handler om fordelene ved en utbygging av den grenseoverskridende jernbanelinjen mellom Oslo og Gøteborg, hjemmet til Skandinavias største havn og innfartssted for mesteparten av norsk import, ble offentliggjort mandag 2. oktober.

Oslo-Göteborg: Mulighetsstudie skisserer veien videre for jernbanen Oslo Göteborg - En sak av internasjonal betydning, mener STRING

Studien skisserer fire trinnvise utviklingskonsepter for jernbaneinfrastrukturen mellom Oslo og Gøteborg. Den konkluderer med de åpenbare fordelene ved en strategisk investering i banen når det gjelder passasjer- og godskapasitet, samt forbedringer av reise- og transporttider. Det den imidlertid utelater når den analyserer de samfunnsmessige fordelene ved en slik forbedring, er de sentrale fordelene for både stater og deres regioner på fire hovedområder:

1) Handel og industri; Jernbanen til Gøteborg som den sentrale import- og eksportveien for Norge til kontinentet vil føre til økt vekst – ikke minst innovasjonsdrevet grønn vekst,

2) Klima; muliggjør modalskiftet fra vei til konkurransedyktig jernbane, og reduserer karbonutslippene med mer enn 289 000 tonn per år*,

3) Utenrikssaker; samlevere på EUs klimamål, reagere på den nye NATO-virkeligheten, sementere handelsbånd med Tyskland og utover,

4) Forsvar; bygge den kritiske infrastrukturen som trengs som NATO-allierte for transport av tungt artilleri.

«Vi må selvsagt glede oss over at vi nå har en anslått plan. Det er retning. En estimert kostnad. Men fra et internasjonalt perspektiv er det tvilsomt at studiet er rent teknisk og kostnadsfokusert. Vi må nå ta opp spørsmålet om den lenge underprioriterte jernbanelinjen Oslo-Gøteborg, der den hører hjemme som en sentral internasjonal sak av betydning og en unik mulighet i forhold til reduksjon av CO2-utslipp, eksport og grønn vekst – for ikke å snakke om vår megaregionens sikkerhet,» sier STRINGs Thomas Becker.

Flaskehals eller fyrtårn for grønn vekst og mobilitet

OECD har utnvent STRING, megaregionen som strekker seg fra Hamburg i sør til Oslo i nord, som et potensielt ledende europeisk grønt knutepunkt, basert på regionens dominerende grønne ekspertise, implementerte grønne teknologier og høye innovasjonsnivåer – alt basert på multinasjonal samhold, som forventes å bli ytterligere styrket med åpningen av Fehmarn Belt-forbindelsen i 2029.

Med mer enn 60 % av Norges handelsvolum og 42 % av Sveriges reiser på strekningen Oslo-Gøteborg, som begge forventes å øke betydelig ifølge en studie utført av Rambøll for STRING i mai 2023, står valget nå ikke mellom utviklingsnivåer på en underprioritert, underutviklet jernbanelinje, fortsetter Thomas Becker:

«Det er nå et avgjørende valg som må tas: Aksepterer vi flaskehalser på nivå med Øresund og Hamburg-knutepunktet som blokkerer oss til mulighetene for en ny, åpen rute til det europeiske fastlandet, eller muliggjør vi et fyrtårn av grønt vekst og mobilitet i nord? Det er ikke et vanskelig spørsmål å svare på, sier han.

«Vi har store bransjeaktører som henvender seg til oss, fullstendig forvirret over mangelen på politisk handling for å prioritere konkurransedyktige jernbanetilbud. Så vi samler nå en gruppe norske og svenske aktører for å få fart på politisk handling. Vi stopper ikke med dette arbeidet før  jerbanesporene er på plass, sier Thomas Becker.