STRING MEGAREGION

 

Green growth & sustainable infrastructure

Våre viktigste initiativer

Vi arbeider for å skape en megaregion fordi det er styrke i å være mange. Vi etterstreber å være en globalt anerkjent Green Hub og ledende til å implementere bærekraftig infrastruktur for å motkjempe klimaendringer, samtidig som vi forbedrer livene til innbyggerne våre.

KARTLEGGING AV FLASKEHALSER

Vi jobber med å identifisere og eliminere sentrale flaskehalser i ScanMed TEN-T-korridoren mellom Hamburg og Oslo.

HYDROGENKORRIDOREN

I et forsøk på å avkarbonisere EUs transportsystem etablerer STRING et nettverk av tankstasjoner for hydrogenbiler fra Hamburg til Oslo langs EUs ScanMed TEN-T-korridor.

FEMERN BÆLT-TUNNELEN

Vi jobber for å maksimere fordelene med Femern Bælt-tunnelen, som vil revolusjonere det å forbedre forbindelsene i regionen vår.

JERNBANE: GØTEBORG – OSLO

Vi jobber med å forbedre den eksisterende jernbanestrekningen mellom Göteborg og Oslo slik at den inkluderer dobbeltspor.

FASTE FORBINDELSER OVER ØRESUND

Vi jobber for å sikre nye, faste forbindelser over Øresund for å godtgjøre økningene i trafikkstrømmer som vil følge Femern Bælt-tunnelen.

Besøk STRING NETTSTED