STRING presser på for inkludering av forbedringer av Oslo-Göteborg-jernbanen i NTP 2025-2036

av 9 feb - 2024Nyheter

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, og STRING har i fellesskap sendt et posisjonspapir til det norske Samferdselsdepartementet, der de ber om at finansiering for utviklingen av jernbanestrekningen Oslo-Göteborg inkluderes i Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Dette forslaget støttes av en omfattende Mulighetsstudie utført av Trafikverket og Jernbanedirektoratet, publisert i oktober 2023. Studien dokumenterer prosjektets vesentlige økonomiske, miljømessige og strategiske fordeler.

Det foreslåtte godskonseptet, som satser på lengre og raskere godstog i tillegg til flere regiontog, har som formål å håndtere den forventede økningen i transportvolumene på opptil 20 % på jernbane og 120 % på vei fra 2029, etter åpningen av Fehmarn Belt-tunnelen mellom Danmark og Tyskland. Dette initiativet er avgjørende for å styrke Norges viktigste import- og eksportkanaler til Europa, og skal bidra til en 50 % økning i eksporten innen 2030.

En oppgradering av jernbanen mellom Oslo og Göteborg er essensielt for å redusere utslippene i transportsektoren og for å styrke det handelsmessige og militære samarbeidet i Skandinavia og Europa, spesielt i lys av Svergies Nato-medlemsskap og kravene til infrastruktur som støtter effektiv forflytning av tungt utstyr.

I brevet til departementet understrekes det at utbyggingen er viktig for å styrke den regionale transportinfrastrukturen, fremme økonomisk vekst, oppfylle klimamålene og styrke forsvarsevnen, og det oppfordres til å prioritere utbyggingen i Norges kommende transportplan. Les hele posisjonsnotatet på norsk her: