Förstudie skissar vägen framåt för järnvägen Oslo-Göteborg

av 6 okt - 2023Nyheter

– men missar avgörande internationella fördelar

”Det är hög tid att fokusera på den länge underprioriterade järnvägssträckan Oslo-Göteborg som en central internationell angelägenhet av betydelse och en unik möjlighet vad gäller minskning av koldioxidutsläpp och motor för grön tillväxt, säger Thomas Becker, vd för STRING”

Den efterlängtade förstudien genomförd av svenska Trafikverket och

Norska Jernbanedirektoratet kring fördelarna med en utveckling av infrastrukturen genom den gränsöverskridande järnvägslinjen mellan Norges huvudstad Oslo och Göteborg i Sverige, hem för Skandinaviens största hamn och inkörsport för majoriteten av norsk import, publicerades måndagen den 2 oktober.

Oslo - Göteborg: Genomförbarhetsstudie skisserar en väg framåt för järnvägen Oslo-Göteborg - En fråga av internationell betydelse, säger STRING

Studien beskriver fyra gradvisa utvecklingskoncept för järnvägsinfrastrukturen Oslo-Göteborg och drar slutsatser kring de uppenbara fördelarna med en strategisk investering i linjen när det gäller passagerare- och godskapacitet, samt förbättringar av res- och transporttider.

En närmare analys av samhälleliga fördelar med en utveckling visar dock på avgörande fördelar för båda länderna och deras regioner inom ytterligare fyra huvudområden:

1) Handel och industri; ökad tillväxt genom en starkare central import- och exportväg mellan Norge och kontinenten – inte minst innovationsdriven grön tillväxt

2) Klimat; möjliggörande av övergång från väg till konkurrenskraftig järnväg, vilket minskar koldioxidutsläppen med mer än 289 000 ton per år*

3) Utrikesfrågor; samlevererans kring EU:s klimatmål, reaktion på den nya Nato-verkligheten och befästa handelsförbindelser med Tyskland och kringliggande länder

4) Försvar; byggande av den kritiska infrastruktur som behövs som NATO-allierade för transport av tungt artilleri

”Vi måste naturligtvis applådera att vi nu har en beräknad plan. Det finns en riktning. En uppskattad kostnad. Men ur ett internationellt perspektiv är det oroande att studien är ensidigt fokuserad på teknik och kostnadseffektivitet. Det är hög tid att fokusera på den länge underprioriterade järnvägssträckan Oslo-Göteborg som en central internationell angelägenhet av betydelse och en unik möjlighet vad gäller minskning av koldioxidutsläpp och motor för grön tillväxt, säger Thomas Becker, vd för STRING”

Flaskhals eller ledstjärna för grön tillväxt och rörlighet?

OECD har hyllat STRING, megaregionen som sträcker sig från Hamburg i söder till Oslo vidare norr, som ett potentiellt ledande europeiskt grönt nav. Detta baseras på regionens rådande gröna expertis, implementerade gröna teknik och höga nivåer av innovation – i sin tur resultatet av multinationell samverkan – som kommer att stärkas ytterligare med öppnandet av den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält 2029.

Med mer än 60 % av Norges handelsvolymer och 42 % av Sveriges resande på sträckan Oslo-Göteborg, vilka båda kommer att öka kraftigt enligt en undersökning gjord av Rambøll för STRING i maj 2023, står valet nu inte mellan utvecklingsnivåer på en

underprioriterad, underutvecklad järnvägslinje, fortsätter Thomas Becker:

”Det finns nu ett avgörande val att göra: Accepterar vi flaskhalsar i paritet med Öresund och Hamburg Node, som blockerar vår väg till möjligheterna med en ny, öppen väg till det europeiska fastlandet, eller vill vi möjliggöra en ledstjärna för grön tillväxt och rörlighet i norr? Det är ingen svår fråga att besvara”, säger han.

STRING, 5 oktober 2023, HK

”Vi har stora industriaktörer som närmar sig oss och ber om vår hjälp, oroade och förbryllade över bristen på politiska åtgärder för att prioritera konkurrenskraftiga tågerbjudanden. Så nu samlar vi en grupp norska och svenska aktörer för att påskynda politisk handling. Vi ger oss inte förrän det är byggt”, säger Thomas Becker.