STRING MEGAREGION

 

Green growth & sustainable infrastructure

Våra viktigaste initiativ

Vi arbetar för att skapa en megaregion eftersom det finns styrka i antal. Vi strävar efter att bli en globalt erkänd Green hub och en ledande implementerare av hållbar infrastruktur för att bekämpa klimatförändringarna och samtidigt förbättra våra medborgares liv.

KARTLÄGGNING AV FLASKHALSAR

Vi arbetar för att identifiera och eliminera viktiga flaskhalsar i ScanMed TEN-T-korridoren mellan Hamburg och Oslo.

VÄTGASKORRIDOR

I ett försök att fasa ut fossila bränslen inom EU:s transportsystem inrättar STRING ett tankstationsnät för vätgaslastbilar från Hamburg till Oslo längs EU:s ScanMed TEN-T-korridor.

FEHMARN BÄLTS FASTA LÄNK

Vi arbetar för att maximera fördelarna med Fehmarn Bälts Fasta Länk, som kommer att bli en game changer vad gäller att förbättra anslutningsmöjligheterna i vår region.

JÄRNVÄG: GÖTEBORG – OSLO

Vi arbetar för att förbättra den befintliga järnvägssträckan mellan Göteborg och Oslo med dubbelspår.

FASTA LÄNKAR ÖVER ÖRESUND

Vi arbetar för att säkerställa nya fasta länkar över Öresund för att ta hänsyn till ökade trafikflöden i kölvattnet av Fehmarn Bälts Fasta Länk.

Besök STRING Website