STRING-medlemmar driver på för att inkludera investeringar i järnvägsinfrastruktur mellan Oslo och Göteborg i Norges nationella transportplan 2025-2036

av 9 feb - 2024Nyheter

Oslo kommun, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune och STRING har gemensamt skickat ett positionspapper till det norska transportministeriet för att verka för att finansiering av att järnvägen Oslo-Göteborg inkluderas i den norska nationella transportplanen för 2025-2036. Denna begäran stöds av en omfattande möjlighetsstudie utförd av Trafikverket och Jernbanedirektoratet, publicerad i oktober 2023 som visar på betydande ekonomiska, miljömässiga och strategiska fördelar.

Det rekommenderade godskonceptet, som innebär längre och snabbare godståg utöver flera regionala tåg, har som mål att hantera den förväntade ökningen av transportvolymerna – upp till 20 % på järnväg och 120 % på väg till 2029, efter öppnandet av Fehmarn Belt-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Detta initiativ är centralt för att förbättra Norges primära import- och exportkanaler till Europa och ska bidra till en 50-procentig ökning av exporten till 2030.

Uppgraderingen av järnvägen Oslo-Göteborg är avgörande för att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn och stärka det ekonomiska och militära samarbetet inom Skandinavien och det bredare europeiska sammanhanget, särskilt mot bakgrund av NATOs expandering och behovet av infrastruktur som stöder snabba förflyttningar av tungt materiel.

I brevet till departementet betonas att utbyggnaden är angelägen för att öka den regionala transportinfrastrukturen, driva ekonomisk tillväxt, uppfylla miljömål och förbättra försvarskapaciteten, och att den bör prioriteras i Norges kommande transportplan. Läs positionsdokumentet på norska här: